CELE PROGRAMU

Głównym celem działania Programu Analityczno-Badawczego WIB jest analiza zjawisk, tworzenie opracowań i porządkowanie wiedzy w obszarach:

  • cyberbezpieczeństwa, bankowości i płatności elektronicznych oraz szeroko rozumianych nowych technologii
  • możliwości rozwoju sektora bankowego i rynków finansowych, stabilności banków oraz nowych modeli biznesowych związanych z usługami elektronicznymi

Cyberbezpieczeństwo oraz nowe technologie, związane z nimi zagrożenia i szanse, w szczególności w sferze możliwości redukcji kosztów działalności operacyjnej banków, poprawy poziomu bezpieczeństwa usług, zwiększenia ich funkcjonalności i użyteczności dla klientów stanowią priorytet prac analityczno-badawczych realizowanych w programie.

W szerszym ujęciu, w sferze zainteresowania programu leżą inne obszary tematyczne funkcjonujące w otoczeniu sektora bankowego i mające pośredni lub bezpośredni wpływ na jego efektywność

Program Analityczno-Badawczy WIB kładzie duży nacisk na rozwój współpracy ze środowiskami akademickimi i eksperckimi, poszukując synergii w zakresie zainteresowań badawczych autorów oraz potrzeb sektora bankowego.

Przewiń na górę