OBSZARY BADAWCZE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH

Obszar związany z możliwościami finansowania projektów innowacyjnych staje się coraz bardziej istotny ze względu na potrzebę przeniesienia projektów rozwojowych do sektora prywatnego – w Polsce widoczny jest zbyt słaby udział sektora prywatnego. W tym zakresie banki mogą odegrać istotną rolę w zakresie finansowania projektów innowacyjnych i zdynamizowania rynku R&D. Analizy powinny odnosić się do: oceny potencjalnych kierunków perspektywicznych (ze względu na perspektywę wzrostu, możliwości zwrotu), oceny możliwości tworzenia zachęt i preferencji (rozwiązania światowe), możliwości budowania efektów skali dla rozwiązań związanych z nowymi technologiami. Wskazanym kierunkiem jest ocena możliwości rozwoju polskich technologii związanych z Zielonym Ładem w zakresie produkcji urządzeń dla potrzeb szerokiego rynku europejskiego.

RAPORTY I ANALIZY

PUBLIKACJE W PRZYGOTOWANIU

Konkurencyjność sektora bankowego w stosunku do niebankowych instytucji płatniczych w świetle zasady proporcjonalności

Mikropłatności i płatności w inteligentnych miastach

Ocena zmian na rynku płatności w Polsce

Przewiń do góry