OBSZARY BADAWCZE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH

Obszar związany z możliwościami finansowania projektów innowacyjnych staje się coraz bardziej istotny ze względu na potrzebę przeniesienia projektów rozwojowych do sektora prywatnego – w Polsce widoczny jest zbyt słaby udział sektora prywatnego. W tym zakresie banki mogą odegrać istotną rolę w zakresie finansowania projektów innowacyjnych i zdynamizowania rynku R&D. Analizy powinny odnosić się do: oceny potencjalnych kierunków perspektywicznych (ze względu na perspektywę wzrostu, możliwości zwrotu), oceny możliwości tworzenia zachęt i preferencji (rozwiązania światowe), możliwości budowania efektów skali dla rozwiązań związanych z nowymi technologiami. Wskazanym kierunkiem jest ocena możliwości rozwoju polskich technologii związanych z Zielonym Ładem w zakresie produkcji urządzeń dla potrzeb szerokiego rynku europejskiego.

RAPORTY I ANALIZY

PUBLIKACJE W PRZYGOTOWANIU

FINANSOWANIE START-UPÓW W POLSCE I W EUROPIE

Przewiń na górę