BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA

Tytuł:

MODELOWE RELACJE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z UDZIAŁOWCAMI I ŚRODOWISKIEM DZIAŁANIA

Autor:

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk
Dr hab. Maciej Ławrynowicz
Dr Przemysław Piasecki

Organizacje szybciej niż ludzie podlegają zmianom a mają na to wpływ m.in. uwarunkowania cywilizacyjne i środowisko działania. W instytucjach finansowych rewolucyjne wręcz zmiany wymuszają technologie informatyczne oraz standardy regulacyjne jednak nie są one jednolite w poszczególnych podmiotach. Zróżnicowanie banków spółdzielczych ma także swą społeczną czy psychologiczną warstwę związaną z jakością więzi międzyludzkich zwanych też relacjami. Historycznie bankowość spółdzielcza miała przede wszystkim charakter relacyjny a nowoczesne trendy znacząco ograniczyły ten komponent na rzecz technologii bankowych. Poszerzanie terenu działania banku spółdzielczego oraz obsługa klientów niebędących udziałowcami banku w naturalny sposób rozluźniają więzi instytucji z konsumentem, choć to nie jedyne przyczyny. Coraz ważniejsze jest pytanie: czy spółdzielczość odpowiada potrzebom współczesności? Niestety, dość długi okres atomizacji społeczeństwa a nawet społeczności lokalnych nie sprzyjał kultywowaniu więzi opartych na tradycyjnych zasadach pomocniczości i terytorialności. Ostatnio coraz częściej podnoszą się głosy o potrzebie społeczeństwa współpracy czy rozwoju ekonomii współdzielenia w warunkach wszechogarniającej cyfryzacji i informatyzacji.

Prezentowany raport przygotowany na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości pod patronatem ZBP i KZBS zwiera wyniki badań nt. relacji łączących banki spółdzielcze z ich interesariuszami, głównie zaś udziałowcami. Podstawą dla sformułowania ocen i wniosków były przede wszystkim a) przegląd doświadczeń organizacji spółdzielczych w wybranych krajach europejskich; b) badania jakościowe i ilościowe z udziałem przedstawicieli zarządów banków spółdzielczych, członków, klientów i pracowników; c) analiza komunikacji BS z interesariuszami poprzez strony internetowe i profile na portalach społecznościowych.

Przewiń na górę