OBSZARY BADAWCZE

NOWE TECHNOLOGIE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Wykorzystywanie nowych technologii jest dziś dla banków ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej i nic nie wskazuje na to, aby ten trend uległ osłabieniu. Presja na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań wzmogła się szczególnie po wejściu w życie dyrektywy PSD2. Nowe technologie znajdują zastosowanie w procesie automatyzacji obsługi klientów, w obszarach gromadzenia i przetwarzania danych, w obszarach sprzedaży, zarządzania ryzykiem, raportowania i tworzenia sprawozdawczości zewnętrznej. Banki sięgają po nowe technologie na niespotykaną dotąd skalę – ze względu na coraz większą dostępność tych technologii, niższe koszty sprzętu i oprogramowania, a przede wszystkim – potrzebę redukcji kosztów działalności.

Nowe technologie to także duże wyzwania. Coraz większego znaczenia nabiera odpowiedzialność banków za dane o klientach i cyberbezpieczeństwo. Systematycznie wprowadzane są nowe rodzaje usług elektronicznych, zwiększa się udział i rola instytucji płatniczych, instytucji e-commerce, transakcji rozliczanych poza KIR, skraca się czas przepływu środków finansowych. Równocześnie wzrasta znaczenie wymiany informacji o kliencie i jego działaniach.

Prace programu w obszarze nowych technologii koncentrują się w kilku głównych nurtach:

  • kierunki zmian technologicznych oraz możliwości biznesowe wynikające z tych zmian (odniesienie do AI, data science, możliwości inteligentnego crawlingu)
  • zastosowanie AI w zaawansowanych procesach finansowych (aktualizacja wartości zabezpieczeń hipotecznych)
  • usystematyzowanie mapy ryzyka związanego z PSD2
  • certyfikacja rozwiązań teleinformatycznych w bankach

RAPORTY I ANALIZY

PUBLIKACJE W PRZYGOTOWANIU

WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA ZMIANĘ MODELI BIZNESOWYCH BANKÓW

OCENA ZMIAN NA RYNKU PŁATNOŚCI W POLSCE

PROBLEMATYKA IMPLEMENTACJI DYREKTYWY PSD2 DO POLSKIEGO PORZĄDKU PRAWNEGO W ZAKRESIE OBOWIĄZKU WYKAZANIA OD DOSTAWCY UWIERZYTELNIANIA TRANSAKCJI

Przewiń na górę