PUBLIKACJE


TECHNOLOGIE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

PUBLIKACJE

Identyfikacja i Uwierzytelnianie
Rekomendacje kierunków działań w systemie bankowym
SYGN. WIB PAB 2019/2
Kierownictwo merytoryczne: prof. Mirosław Kutyłowski
Członkowie zespołu: dr Lucjan Hanzlik, dr Piotr Syga, dr Wojciech Wodo, dr Filip Zagórski

W raporcie zostały poddane analizie:

  • źródła tożsamości elektronicznej i identyfikacji stosowane w Polsce
  • rozwiązania w tym zakresie stosowane za granicą – w krajach wybranych na podstawie kryterium możliwie dużej różnorodności ekonomicznej i kulturowej
  • procesy zachodzące na poziomie unijnym.

Celem badań było poszukiwanie dojrzałych rozwiązań dla identyfikacji klientów banków, zarówno w obszarze technicznym jak i procesowym i organizacyjnym. Ze względu na bardzo silną rolę regulacyjną organów europejskich, zarówno na Wspólnym Rynku jak i globalną w obszarze IT na świecie, ważna była odpowiedź na pytanie na ile działania na poziomie unijnym są w stanie wpłynąć na praktykę identyfikacji w sektorze bankowym. Raport przedstawia analizę stanu faktycznego w Polsce i w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich pod względem takich aspektów jak: racjonalność rozwiązań, efektywność w danym otoczeniu społecznym i ekonomicznym, niezawodność pod względem bezpieczeństwa i potencjalna przydatność do zastosowania w przyszłości.
Badaniami objęto systemy stosowane w następujących państwach europejskich: Niemcy, Czechy, Szwecja, Holandia, Estonia, Austria, Szwajcaria, oraz poza Europą w USA, Izraelu, ChRL, Hongkongu, Australii, Malezji (Sarawak) i Singapurze.


POBIERZ SPIS TREŚCI

SKONTAKTUJ SIĘ NAMI ABY POBRAĆ PEŁNĄ TREŚĆ RAPORTU

Przewiń na górę