OBSZARY BADAWCZE

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Rynek nieruchomości podlega istotnym przeobrażeniom. W zakresie finansowania inwestycji pozostało na nim wiele nierozwiązanych problemów, w tym potrzeba zmodyfikowania przepisów odnoszących się do listów zastawnych (pozyskania inwestorów zagranicznych finansujących kredyty hipoteczne oraz ograniczenie braku dopasowania terminów środków finansujących oraz kredytów). Bez zdynamizowania rynku długoterminowego finansowania projektów budowlanych i remontowania nieruchomości praktycznie niemożliwe, a na pewno nieefektywne będzie wprowadzanie stopy stałej dla kredytów hipotecznych. Istotne są zmiany w czasie preferencji ludności w zakresie posiadania własnego lub wynajmowania mieszkania. Polski rynek cechuje niewspółmiernie wysoki udział budynków mieszkalnych wznoszonych w tzw. systemie gospodarczym oraz mieszkań własnościowych budowanych przez deweloperów. Weryfikacji wymaga czy taki model powinien podlegać zmianie. Zmienia się również struktura demograficzna.

Prace programu w obszarze finansowania nieruchomości koncentrują się na następujących zagadnieniach:

  • ocena zdolności kredytowej społeczeństwa polskiego i zmiany w tym zakresie
  • optymalne kierunki rozwoju rynków zastawnych
  • ewolucja zapotrzebowania na kredyt mieszkaniowy oraz ocena rynku najmu
  • czynniki rozwoju rynku mieszkaniowego oraz czynniki ryzyka wystąpienia potencjalnego kryzysu

RAPORTY I ANALIZY

PUBLIKACJE W PRZYGOTOWANIU

DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ NA WŁASNOŚĆ I WYNAJEM W POLSCE W I I II PÓŁROCZU 2020 dodajemy

Przewiń na górę