OBSZARY BADAWCZE

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Rynek nieruchomości podlega istotnym przeobrażeniom. W zakresie finansowania inwestycji pozostało na nim wiele nierozwiązanych problemów, w tym potrzeba zmodyfikowania przepisów odnoszących się do listów zastawnych (pozyskania inwestorów zagranicznych finansujących kredyty hipoteczne oraz ograniczenie braku dopasowania terminów środków finansujących oraz kredytów). Bez zdynamizowania rynku długoterminowego finansowania projektów budowlanych i remontowania nieruchomości praktycznie niemożliwe, a na pewno nieefektywne będzie wprowadzanie stopy stałej dla kredytów hipotecznych. Istotne są zmiany w czasie preferencji ludności w zakresie posiadania własnego lub wynajmowania mieszkania. Polski rynek cechuje niewspółmiernie wysoki udział budynków mieszkalnych wznoszonych w tzw. systemie gospodarczym oraz mieszkań własnościowych budowanych przez deweloperów. Weryfikacji wymaga czy taki model powinien podlegać zmianie. Zmienia się również struktura demograficzna.

Prace programu w obszarze finansowania nieruchomości koncentrują się na następujących zagadnieniach:

  • ocena zdolności kredytowej społeczeństwa polskiego i zmiany w tym zakresie
  • optymalne kierunki rozwoju rynków zastawnych
  • ewolucja zapotrzebowania na kredyt mieszkaniowy oraz ocena rynku najmu
  • czynniki rozwoju rynku mieszkaniowego oraz czynniki ryzyka wystąpienia potencjalnego kryzysu

RAPORTY I ANALIZY

PUBLIKACJE W PRZYGOTOWANIU

Preferencje oraz oczekiwania społeczeństwa polskiego w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz zakresu i jakości usług najmu na rynku krajowym

Optymalne programy wsparcia budownictwa mieszkaniowego – analiza efektywności

Ewolucja zapotrzebowania społecznego na kredyt mieszkaniowy

Analiza czynników ryzyka i uwarunkowań dotyczących potencjalnego kryzysu na rynku finansowania nieruchomości

Analiza czynników rozwoju budownictwa, kształtowania cen i kosztów inwestycji.

Uwarunkowania polskiego rynku hipotecznego i wskazanie optymalnego modelu emisji listów zastawnych

Alternatywne modele kredytowania hipotecznego

Perspektywiczne trendy na rynku zakupu nieruchomości

Systemy oszczędzania na mieszkanie

Optymalne warunki rozwoju listów zastawnych

Przewiń do góry