ZIELONY ŁAD I ENERGETYKA ODNAWIALNA

Tytuł:

Systemowe i rynkowe uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce w ramach zgodnych z Europejskim Zielonym Ładem

Autorzy:

Grzegorz Wiśniewski, Paweł Tokarski, Patryk Pietrzak, Katarzyna Michałowska-Knap

Celem raportu jest przygotowanie rekomendacji dla sektora bankowego w zakresie wyboru uzasadnionych technicznie i rynkowo oraz bezpiecznych ekonomicznie i ekologicznie inwestycji w wykorzystanie nowoczesnych i perspektywicznych technologii OZE, wpisujących się w koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) i strategię neutralności klimatycznej UE, z uwzględnieniem krajowych zobowiązań i priorytetów, ram regulacyjnych oraz oczekiwań i potencjału rynku. Raport jest wkładem w przygotowanie strategii zielonego finansowania w energetyce.

Polska nadal nie ma szeroko uzgodnionej ścieżki transformacji dla energetyki – nie rozstrzygnięto relacji pomiędzy konwencjonalną energetyką węglową a odnawialną, a w ramach OZE relacji pomiędzy źródłami pogodowo-zależnymi (energia słoneczna i wiatrowa) a używającymi procesów spalania (biomasa, biogaz). Realizowana polityka przywiązana jest do procesów spalania paliw, odmiennie do trendów światowych. Raport wskazuje listę przyszłościowych technologii OZE o dużym potencjale, w których inwestowanie jest bardziej bezpieczne „non-regret”, eliminuje ryzyko paliowe i ryzyko kosztowe związane z rosnącymi cenami uprawnień do emisji.

Szczególną uwagę w raporcie poświęcono sektorowi bankowego, którego rola w budowie konkurencyjności krajowej energetyki rośnie w ostatnich latach. Rozważono ryzyko inwestycyjne finansowania transformacji energetycznej, koszt kapitału i jego przełożenie nana ceny energii. Podsumowaniem raportu są wnioski dotyczące polskiej strategii energetycznej oraz rekomendacje dla sektora bankowego.

Przewiń na górę