BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA

Tytuł:

SZANSE I ZAGROŻENIA SEKTORA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W POLSCE OCENA SEKTOROWA, WYBRANE NAJNOWSZE DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE

Autorzy:

dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH, prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG, dr Błażej Lepczyński, dr Marcin Idzik

W raporcie stworzonym przez Alterum Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego przy wsparciu Kantara przedstawiono aktualną sytuację finansową i rynkową sektora bankowości spółdzielczej w Polsce według stanu na koniec pierwszego półrocza 2019 r. oraz częściowo w oparciu o dane z końca 2019 roku. Na podstawie danych finansowych dokonano diagnozy obecnego stanu, wraz ze wskazaniem jego przyczyn oraz możliwych do zastosowania działań pozwalających na przezwyciężenie zidentyfikowanych trudności.
W ramach realizowanych prac, Program Analityczno-Badawczy Warszawskiego Instytutu Bankowości przeprowadził w styczniu 2020 r., przy współpracy z Autorami raportu oraz firmą Kantar, badanie ankietowe na temat działalności banków spółdzielczych w sferze obsługi sektora MSP. Badanie przeprowadzone zostało zarówno wśród pracowników samych BS-ów, jak i pracowników banków komercyjnych z oddziałów będących bezpośrednimi ich konkurentami. Przeprowadzone badanie wskazuje w sposób jednoznaczny, że priorytetem strategicznym powinna stać się cyfryzacja banków spółdzielczych, w tym w obszarze bankowości MSP.
W raporcie przedstawiono także wyniki równolegle prowadzonego badania ankietowego wśród klientów banków spółdzielczych i komercyjnych z sektora MSP, w podziale na dwie grupy. Pierwszą stanowili klienci banków spółdzielczych, natomiast drugą klienci banków komercyjnych, jednakże z terenów gdzie aktywnie działają BS-y. Badanie wskazało na wysoki poziom satysfakcji obecnych klientów banków spółdzielczych. Jednocześnie pewnym wyzwaniem dla BS-ów pozostaje zdobywanie nowych klientów.
W raporcie przedstawiono także wyniki analizy dwóch przypadków (case study) procesów konsolidacyjnych. Pierwszy dotyczy sektora bankowości spółdzielczej w Niemczech, a drugi na Węgrzech. Jej wyniki mogą stanowić wskazówkę dotyczącą możliwych do zastosowania rozwiązań w Polsce.
Całość raportu wsparta została wnioskami oraz rekomendacjami dla sektora bankowości spółdzielczej.

Przewiń na górę