WSPÓŁPRACA​

Wyróżniającą cechą Programu Analityczno-Badawczego WIB jest poszukiwanie synergii w obszarze wiedzy i kompetencji uznanych ekspertów branżowych i autorytetów naukowych oraz potrzeb sektora bankowego w kluczowym zakresie działalności Programu. Ekspertyzy opracowywane pod szyldem PAB WIB powstają z udziałem wybitnych fachowców, których zainteresowania badawcze są merytorycznie zbieżne ze specyfiką każdego projektu.

Program Analityczno-Badawczy WIB jest otwarty na współpracę z młodymi naukowcami – utalentowanymi studentami lub doktorantami uczelni ekonomicznych i technicznych, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania naukowe w połączeniu z przyszłą pracą zawodową w branży bankowej lub jej otoczeniu. Podobnie, dostrzegamy wielką wartość we współpracy z pracownikami sektora bankowego posiadającymi unikatowe kompetencje i specjalizacje w swoich dziedzinach, którzy byliby zainteresowani także rozwojem naukowym lub doktoratami aplikacyjnymi.

Formuła działania Programu Analityczno-Badawczego WIB zakłada tworzenie opracowań eksperckich w formie raportów i analiz, kładących przede wszystkim nacisk na walory praktyczne i możliwości zastosowania w praktyce biznesowej. Udział w pracach projektowych wiąże się z ustalanym indywidualnie honorarium autorskim.

Osoby zainteresowane współpracą w ramach Programu prosimy o kontakt pod adresem: tpawlonka@wib.org.pl

Przewiń na górę