ZDOLNOŚĆ BANKÓW DO FINANSOWANIA GOSPODARKI

Tytuł:

Zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki

Autorzy:

prof. dr hab. Jan Czekaj, dr. Małgorzata Snarska

W ostatnich latach sytuacja sektora bankowego zmieniała się dynamicznie. W wyniku regulacji zwiększono wymogi ostrożnościowe stawiające przed bankami konieczność zwiększania kapitałów własnych, zwiększono wpłaty do BFG, wprowadzono w 2016 roku „podatek bankowy”. Powyższe obciążenia nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu, przez co ich dotkliwość dla banków jest szczególnie silna. Sektor bankowy został w znacznej części „zrepolonizowany”, co stwarza nowe warunki dla jego funkcjonowania. Rosnąca ekspozycja banków na ryzyko polityczne w warunkach globalnej niepewności może być przyczyną poważnych wstrząsów dla sektora i przez system naczyń połączonych również dla całej sfery realnej gospodarki.
Celem opracowania jest stworzenie modelu pozwalającego na określenie zdolności polskiego sektora bankowego do finansowania potrzeb sfery realnej gospodarki oraz postawienie prognozy określającej przyszłe możliwości wspierania przez banki wzrostu gospodarczego. W raporcie zanalizowano aktualne rozwiązania formalno-prawne i ich skutki ekonomiczne dla banków. Rekomendacje uwzględniają konieczność dokonania zmian tych regulacji, które niekorzystnie wpływają na działalność sektora bankowego i wyniki finansowe poszczególnych banków. Finalne prace nad raportem realizowano w drugiej w marcu 2020 roku w trakcie dynamicznego rozwoju kryzysu „koronawirusa” i proponowanych programów dla złagodzenia skutków potencjalnego spowolnienia gospodarczego. Rozwiązania te mogą dodatkowo negatywnie wpłynąć na już mocno obciążony sektor bankowy. Zaproponowane w modelu podejście pozwala uwzględniać spowolnienie gospodarcze i korygować prognozy zapotrzebowania na kredyt oraz przyszłe zyski.
Analizy podzielono na dwie części – pierwsza poświęcona określeniu bieżącego i przyszłego zapotrzebowania gospodarki na finansowanie przez sektor bankowy, druga zawiera diagnozę aktualnych zdolności sektora bankowego do finansowania gospodarki oraz prognozę przyszłych zysków, co w konfrontacji z zapotrzebowaniem, udziela odpowiedzi na pytanie, czy sektor bankowy będzie w stanie zapewnić dopływ środków niezbędnych do sfinansowania potrzeb gospodarki.
Część analityczna opiera się na danych liczbowych dostępnych w statystykach. Część prognostyczna obejmuje okres do 2024. Na podstawie wniosków z części analitycznej, przy uwzględnieniu rezultatów prognoz i symulacji wykonanych w oparciu o model, sformułowane zostały wnioski końcowe i rekomendacje.

Przewiń na górę