OBSZARY BADAWCZE

ZDOLNOŚĆ BANKÓW DO FINANSOWANIA GOSPODARKI

Zdolność banków do finansowania gospodarki stała się w ostatnich latach kluczowym zagadnieniem dla polskiej bankowości. Wiąże się to z faktem coraz większych obciążeń zewnętrznych banków, w tym za sprawą podatku bankowego, opłat na rzecz BFG, wzrastających obciążeń z tytuły braku uwzględniania świadczeń fiskalnych w kosztach uzyskania przychodu oraz niewspółmiernie wysokich wymagań w zakresie adekwatności kapitałowej w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej oraz sektorów pozaeuropejskich. W efekcie tych obciążeń i wymagań regulacyjnych, systematycznie spadał współczynnik zwrotu na  kapitale, co  obniżyło możliwości pozyskania kapitału i wzrostu działalności bakowej, w szczególności – działalności kredytowej. Pojawiają się coraz to nowe zagrożenia dla rozwoju sektora banków – takie jak dalsze wymogi kapitałowe w ramach MREL, eskalacja regulacji konsumenckich (TSUE-2). Wzrasta również ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi, które przekłada się na zwiększanie kosztów finansowych powiązanych z portfelami tych kredytów.

Prace programu w obszarze zdolności banków do finasowania gospodarki koncentrują się na następujących kwestiach:

  • wpływ obciążeń zewnętrznych na rozwój banków
  • określenie zależności pomiędzy obciążeniami zewnętrznymi banków a ich możliwościami kredytowymi
  • instytucjonalny rozwój polskiego sektora finansowego oraz ograniczenia dla długoterminowych możliwości finansowania gospodarki
  • sprostanie wymogom MREL

zapewnienie długoterminowego, taniego finansowania dla dostosowań energetycznych w powiązaniu ze strategią Zielonego Ładu

RAPORTY I ANALIZY

PUBLIKACJE W PRZYGOTOWANIU

Długoterminowe inwestowanie Polaków. Postawy, oczekiwania i potrzeby

SKUTKI NISKICH STÓP PROCENTOWYCH DLA FUNKCJONOWANIA SEKTORA BANKOWEGO - ASPEKTY EKONOMICZNE

RESTRUKTURYZACJA – UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA TZW. DYREKTYWY DRUGIEJ SZANSY W POLSCE

PROBLEMATYKA UJEMNEGO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW ORAZ DEPOZYTÓW – ASPEKTY PRAWNE

DOSTĘPNOŚĆ KREDYTOWA - MONITORING ZJAWISK BIEŻĄCYCH I PERSPEKTYWY

Przewiń na górę