RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Tytuł:

Zdolność kredytowa społeczeństwa polskiego w zakresie kredytów  mieszkaniowych

Autorzy:

prof. dr hab. Marek Bryx, dr hab. prof. SGH Stanisław Łobejko, dr Izabela Rudzka, mgr Bartłomiej Chinowski

Analiza zawiera ocenę zdolności kredytowej społeczeństwa polskiego, w odniesieniu do kredytu mieszkaniowego, w tym oceny poziomu wykluczenia i dostępności do kredytu.
Autorzy skoncentrowali się na zidentyfikowaniu efektywnych rozwiązań wykorzystywanych na świecie w zakresie finansowania mieszkalnictwa, które pomagają niwelować bariery w dostępie do kredytu dla różnych grup ludności. Wskazano poziom dostępności kredytowania mieszkaniowego dla gospodarstw domowych wg rozmiaru miast oraz wielkości rodziny (od gospodarstw 1-osobowych po 5-osobowe). Do badań wybrano 50 miast na prawach powiatu, o najwyższych dochodach, największej liczbie ludności i najwyższych dochodach per capita. One bowiem tworzą największy popyt na mieszkania i związany z tym kredyt mieszkaniowy.
Na podstawie otrzymanych wyników, autorzy dokonali także określenia skali wykluczenia mieszkaniowego ze względu na niedostatek dochodów i wysokie ceny nieruchomości. Biorąc pod uwagę medianę dochodów ludności, wyniki analizy wskazały, że we wszystkich kategoriach miast (małe, duże, średnie) rodziny 4 osobowe i 5 osobowe nie mają możliwości uzyskania kredytu hipotecznego na zakup mieszkania 50m2 lub zaciągają kredyt w warunkach istotnego przekredytowania. Nieco lepiej wygląda sytuacja mniejszych rodzin; niemniej w wielu miastach rodziny 3 osobowe mogą mieć trudności w nabyciu mieszkania 50 m2. Symulacja możliwości nabycia mieszkań o powierzchni 75 m2, a więc minimum powierzchniowego dla rodzin wielodzietnych, pokazuje skalę ich wykluczenia. Dochody ludności na poziomie mediany, poza wyjątkami dotyczącymi rodzin 2 osobowych, nie pozwalają na kredytowanie zakupu mieszkań 75 m2.
W drugiej części opracowania, autorzy skoncentrowali się na określeniu skali potrzeb gospodarstw domowych w zakresie najmu. Ze względu na problem dostępności danych statystycznych, dokonano analizy ofert wynajmu we wszystkich badanych 50 miastach, analizując oferty zawarte na portalu „OTO Dom”, zakładając, że oferty te stanowią odpowiedź na zgłaszany popyt, regulowany swobodnie kształtującą się ceną. Rosnące ceny mieszkań na wynajem świadczą o rosnącym popycie na to dobro. Dla oceny sytuacji w miastach wprowadzono dwa syntetyczne wskaźniki obrazujące średnią dostępność tych mieszkań w aspekcie ilościowym i w aspekcie finansowym.
Analizę podsumowują rekomendacje dla każdego z badanych zagadnień.

Przewiń na górę