ZESPÓŁ - KIM JESTEŚMY

Pracami Programu Analityczno-Badawczego WIB kieruje zespół powołany w ramach Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

dr Andrzej Banasiak
Koordynator Programu
m: 696 405 104

Jest doktorem nauk ekonomicznych, koordynuje prace Programu Analityczno-Badawczego WIB i pełni rolę Sekretarza Rady Programu. Realizuje prace nad warunkami rozwoju sektora bankowego, z uwzględnieniem środowiska makroekonomicznego i regulacyjnego, zagadnień struktury rynku finansowego i finansowania gospodarki. Posiada praktyczne doświadczenia w zakresie kredytowania, rynku nieruchomości, instrumentów finansowych oraz wymagań nadzorczych. Posiada doświadczenia analityczne w zakresie sektora bankowego oraz niebankowych instytucji finansowych.

Jacek Gieorgica
Koordynator Programu
m: 603 626 254

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Programu Warsaw-Illinois Executive MBA, studiował także na Wydziale Psychologii UW.
Specjalista z zakresu badań i analiz z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym. Zawodowo związany ze Związkiem Banków Polskich i zespołem Komunikacji i PR. Prowadzi projekty dotyczące badań opinii, w tym m.in. badanie „Reputacja Sektora Bankowego” i „Monitor Bankowy”. Autor i współautor artykułów i publikacji na temat wizerunku i reputacji sektora bankowego.

Piotr Matwiej
m: 605 990 080 

Ekonomista, doświadczenie i wiedza poparta ponad 25- letnim stażem pracy w bankowości w tym bankowości spółdzielczej. Autor wielu artykułów poświęconych systemom wsparcia krajowego, pomocy publicznej, finansowaniem samorządów. Społecznik działający jako Prezes Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej a obecnie w Radzie Fundacji. Związany z bankowością, pełniąc funkcje kierownicze realizował nowatorskie rozwiązania związane z projektami OZE, kredytowaniem nowych technologii, absorpcją środków unijnych. Obecnie, jako Doradca Zarządu w Związku Banków Polskich, oraz sekretarz Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, realizuje projekty badawcze na rzecz wspierania sektora bankowości spółdzielczej i rynku finansowego.

Agnieszka Nierodka
m: 607 484 391

Ekonomista, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rozwoju rynku hipotecznego i nieruchomości, refinansowania kredytów hipotecznych, ochrony konsumenta oraz prawa europejskiego. Doświadczony prelegent i autor publikacji dot. tematyki kredytowania hipotecznego, w szczególności w zakresie: rozwoju bankowości hipotecznej i rynku listów zastawnych, ochrony konsumenta oraz skuteczności obowiązków informacyjnych wobec konsumenta.

dr Tomasz Pawlonka
m: 505 917 778

Aktywny Pracownik naukowy w Katedrze Finansów SGGW w Warszawie. Jego działalność dydaktyczna skoncentrowana jest na finansach przedsiębiorstw, rachunkowości, strategicznym zarządzaniu finansami, budowaniu wartości przedsiębiorstw i wycenie przedsiębiorstw oraz finansach behawioralnych. Autor blisko 30 opracowań naukowych, w tym czterech monografii. Poza pracą jego największą pasją jest wędkarstwo.

Przewiń na górę